logo logo logo Students’ Scientific Society – ______NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY______ Department of Pharmacology and Pharmacotherapy
______NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY______ Department of Pharmacology and Pharmacotherapy

Students’ Scientific Society

Відповідальна особа:
к. фарм. н., асистент
Цивунін Вадим Володимирович
р.т. +38 (057) 706-30-69
e-mail: farmacol@nuph.edu.ua

       Кафедра фармакології фармацевтичного інституту була створена у
1924 році разом з курсом токсикології бойових отруйних речовин. До 1939 року кафедра не мала постійного приміщення для проведення наукової роботи. Наукова діяльність на кафедрі розпочалась у 1944 році, після повернення інституту з місць евакуації під керівництвом д. фарм. н. Ангарської М.А. В подальшому науковим гуртком керували д.мед.н., проф. Я.І. Хаджай, д.мед.н., проф. В.І. Сила. Активна робота гуртківців почала розвиватися з 1974 року під керівництвом зав. кафедри д.мед.н., проф. Дроговоз С.М. З 2011 року роботою наукового гуртка керує зав. кафедри, д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю., який зберігає кращі традиції та шукає нові форми роботи.
       Науковий гурток кафедри фармакології має гарні традиції: його
учасники з гідністю представляють свої експериментальні дослідження на різних конференціях, займають призові місця та отримують почесні грамоти.
       Наукові студентські роботи часто «виростають» у дипломні, стають підґрунтям для подальших кандидатських та докторських дисертацій.
       Гурток кафедри фармакології був першим науковим кроком відомих сьогодні професорів. В свій час в ньому розвивали свій науковий талант д.мед.н., проф. Зупанець І.А., д.мед.н., проф. Березнякова А.І., д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В., д.мед.н., проф. Риженко І.М., д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.
       Кожного року лава гуртківців поповнюється новими студентами,
магістрантами, аспірантами, докторантами, які в майбутньому стануть гідним науковим потенціалом нашої держави. Учасники наукового гуртка кафедри фармакології та лікарської токсикології активно беруть участь у різних наукових конференціях.
       Для багатьох студентів участь у науковому товаристві стала стартом у велику науку. Так, на кафедрі фармакології працюють колишні учасники гуртка: доц. Куценко Т.О., доц. Столєтов Ю.В., доц. Таран А.В., доц. Кудіна О.В., доц. Товчига О.В., ас. Ассадулаєва Н.Я., ас. Койро О.О., ас. Уланова В.А., ас. Зупанець М.В., ас. Цивунін В.В., асп. Міщенко М.В.
       У теперішній час (2018/2019 н.р.) у гуртку активно працюють такі
студенти: Баля Олександр, Капелька Ігор, Реус Артур, Нестеренко Марія, Немченко Дар’я; магістрант Хуссейн Аль-Абдала; аспіранти: Міщенко Марія, Кабачна Ірина та багато інших. Учасники наукового гуртка окрім виконання експериментальних досліджень беруть участь у створенні навчальних таблиць англійською мовою, створенні відеозаписів демонстраційних експериментів, допомагають у роботі над навчальними виданнями кафедри.
       Експериментальна та теоретична робота наукового гуртка кафедри фармакології ведеться за дослідженням таких видів фармакологічної активності: церебропротекторна; протисудомна; анксіолітична; антидепресивна; нефропротекторна; гепатопротекторна; жовчогінна; утеротропна; гіпоглікемічна; кардіопротекторна; ангіопротекторна; гіполіпідемічна; противиразкова; простатопротекторна; вульвопротекторна; протизапальна; антиоксидантна; репаративна; нефропротекторна; стреспротекторна.
       На сьогодні до складу наукового гуртка входить близько 15 учасників.
       Важливим перспективними планами гуртка є вдосконалення рівня наукових дослідження, розвиток нових напрямків фармакологічної активності, залучення нових членів та формування у молоді наукового мислення, підвищення рівня публікацій, у т.ч. у закордонних виданнях.

Староста СНТ кафедри: Нестеренко Марія Андріївна, 3Ф-12. Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Цивунін В.В.. Тематика наукового пошуку: Дослідження засобів психо- та нейротропної дії.
Тел.: +38050 747 54 80. e-mail: mnesterenko777@gmail.com

Відповідальна особа за СНТ кафедри: к. фарм.н., ас. Цивунін Вадим Володимирович. 
Тел.: +38 (057) 706 30 69 (каф)
          +38 096 856 58 31 (моб)

Список_студентів учасиків СНО

Перелік_осіб_делегатів на збори СНТ, що проводяться 2 рази на рік

Перелік_студентів, що брали участь та/або стали переможцями Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!