БЄЛІК Галина Володимирівна

БЄЛІК Галина ВолодимирівнаБЄЛІК Галина Володимирівна (4.11.1969, м. Ельськ, Гомельска обл., Білорусь) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакології НФаУ.

Google Scholar

Orcid

Scopus

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1995), в якому працює: магістрант (1995-1996), старший лаборант (1996-2004), асистент (2004-2007), доцент (2007) кафедри фармакології. На кафедрі виконує обов’язки завідувача (з 2011).
Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін «Теоретичні основи планування експерименту», «Побічна дія ліків», «Токсикологія», «Основи медико-біологічних та фармакологічних знань»; співавтор навчального посібника «Фармакология в вопросах и ответах: учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущим и итоговому контролю знаний по дисциплине «Фармакология» (2012), «Фармакология в схемах, рисунках, таблицах» – учебное пособие для иностранных студентов (2013), методичних рекомендацій «Оптимізація вибору антиоксидантів у терапії серцево-судинних захворювань» (2003).Брала учать у розробленні навчальних програм з дисциплін «Основи фармакології» для спеціальності «Лабораторна діагностика», «Теоретичні основи планування експерименту» для спеціальності «Клінічна фармація».

Науково-дослідна робота: пошук та дослідження нових фармакологічноактивних речовин з кардіопротекторними властивостями. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне обґрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях» (2006). Брала участь у розробленні та впровадженні лікарського препарату «Ліпофлавон» (2007). Має 30 наукових статей і 10 тез доповідей. Підготувала одного магістра фармації. Керує підготовкою кандидата фармацевтичних наук.
Громадська діяльність: секретар комісії з біоетики НФаУ (2006)

Print Friendly, PDF & Email