Історична довідка

Кафедра фармакології Національного фармацевтичного університету починає свою історію від 1924 р. За майже 100 р. свого життя кафедра фармакології стала визнаним центром наукової та методичної роботи, створення нових лікарських препаратів. Вона є опорною кафедрою – методичним центром викладання фармакології у 17 вищих навчальних закладах України, де готують майбутніх провізорів.
Колектив кафедри взяв участь у створенні близько 50 лікарських препаратів, 15 з яких дозволено до промислового виробництва (флавін, холосас за новою технологією, поліфітохол, антраль, тіотріазолін, венттокол, ерісод, рексод, ліолів, ліпофлавон, просталад, інфларакс та ін.), На кафедрі видано 10 монографій, 10 методичних рекомендацій щодо фармакологічного вивчення лікарських препаратів, затверджених МОЗ, та близько 100 методичних рекомендацій щодо навчального процесу. Видано комплекс нової навчально-методичної літератури (понад 15 назв) українською, російською, англійською, французькою, арабською мовами, у тому числі «Лікарська рецептура», «Фармакологія на долонях», «Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту», «Побічна дія ліків», «Фармакологія cito», «Хронофармакологія», «Лікарська токсикологія». Створено оригінальну навчальну фотоколекцію сучасних лікарських препаратів.

Останнім часом науково-дослідна робота кафедри здійснювалася в таких напрямках:

 • Дослідження та розробка психотропних (седативна, анксіолітична, ноотропна, стреспротекторна дія), протисудомних та церебропротекторних, фригопротекторних, сечогінних та нефропротекторних засобів, лікарських препаратів, які впливають на водно-сольовий обмін, гіпоурикемічних, протидіабетичних, протизапальних, хондропротекторних, репаративних, ранозагоювальних, противиразкових, гепатопротекторних, антиоксидантних, антиатеросклеротичних, кардіопротекторних, пульмопротекторних засобів тощо;
 • Визначення впливу сольового складу харчового раціону на ефективність ліків різних груп;
 • Дослідження в галузі хронофармакології;
 • Створення оригінальних довідкових видань, написання монографій та методичних рекомендацій.

Кафедра має належне матеріальне забезпечення для здійснення наукової діяльності, також використовується обладнання та устаткування навчально-наукового інституту прикладної фармації НФаУ.

Завідувачі кафедри:
• професор, академік АМН СРСР Олександр Ілліч Черкес (1924- 1939);
• доцент М.В. Первак (1939-1941);
• професор Марія Андріївна Ангарська (1944-1952), директор Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту;
• професор Василь Іванович Сила (1952-1972);
• професор, заслужений працівник народної освіти України, заслужений професор НФаУ та Тернопільського медичного університету, експерт міжнародної асоціації з обміну спеціалістами (Китай) Світлана Мефодіївна Дроговоз (1971-2011), за тривалого керівництва якої досягнення кафедри стали найбільш вагомими;
• професор Сергій Юрійович Штриголь (з 2011).

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів  НФаУ  у вересні 2020 року створено об’єднану кафедру фармакології та  фармакотерапії.

На кафедрі фармакології та  фармакотерапії викладаються такі дисципліни:

 • Фармакологія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармакотерапія
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Перша долікарська допомога
 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Військова підготовка
 • Екстримальна медицина
 • Фармакологія біофармацевтичних препаратів
 • Внутрішні та хірургічні хвороби
 • Основи кардіології та пульмонології

На теперішній час на кафедрі фармакології та фармакотерапії працюють 8 докторів та 18 кандидатів медичних, фармацевтичних і біологічних наук. 100% викладачів мають науковий ступінь. Активно функціонують наукове студентське товариство, аспірантура та докторантура. Співробітниками кафедри та під їх керівництвом або за консультування захищено близько 20 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій, триває виконання дисертаційних досліджень громадянами України та інших держав.

Протягом  2020-2021 н.р. співробітниками кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано 63 статті , у т.ч. 24 статті у наукометричних базах Scopus і Web of Science28 статей у вітчизняних фахових виданнях, 11 статей в інших періодичних виданнях, у т.ч. закордонних.

Опубліковано 110 тез  у матеріалах конференцій різного рівня.

Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus): 29.
Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus): 150.
Сумарна кількість цитувань (Scopus): 121.
Співробітники кафедри взяли участь у науково-практичних заходах різного рівня, здійснено 44 виступи з доповідями.
Протягом останнього навчального року одержано 15 патентів України.
Кількість наукових публікацій в електронному архіві НФаУ – 1181.

Здійснюється підготовка наукових кадрів: протягом останнього навчального року захищено 2 докторські  та 3 кандидатські дисертації, триває підготовка 5 аспірантів, завершено виконання та здійснюється підготовка до захисту 1 докторської дисертації.

Студентське наукове товариство кафедри охоплює 26 здобувачів вищої освіти, які беруть активну участь у науковій діяльності.

Події у 2020-2021 н.р. 

Print Friendly, PDF & Email