Exam

Exam in Pharmacology

Іспит з клінічної фармації та фармацевтичної опіки

Розклад online екзаменів на платформі ZOOM для здобувачів вищої освіти громадян України денної форми навчання

Консультації з підготовки до екзамену з КФФО
Час проведення консультацій – 15:00 – 16:00

15.12.2022 Деримедвідь Л.В.

https://us04web.zoom.us/j/5361029210

 Ідентифікатор: 5361029210

Пароль: 6nvyMb

19.12.2022 Деримедвідь Л.В.

https://us04web.zoom.us/j/5361029210

 Ідентифікатор: 5361029210

Пароль: 6nvyMb

Алгоритм проведення семестрового екзамену
з клінічної фармації та фармацевтичної опіки
із застосуванням вебплатформи ZOOM

Для складання комплексного іспиту (далі – іспит) із застосуванням дистанційних технологій під час атестації здобувач вищої освіти (випускник) повинен мати:
1) технічні засоби, підключені до мережі Інтернет:
• Перший технічний засіб − персональний комп’ютер (ноутбук або планшет, або смартфон, тощо) для доступу до платформи Moodle на сайті https://pharmel.kharkiv.edu 
• Другий технічний засіб − смартфон або планшет з увімкнутою камерою для належної on-line фіксації проведення іспиту через додаток ZOOM.
Технічний супровід іспиту забезпечується модератором центру інформаційних технологій НФаУ. Технічний модератор забезпечує відеофіксацію кожного етапу складання іспиту. Відеозапис зберігається протягом одного року.
У разі виникнення під час складання іспиту обставин непереборної сили випускник повинен негайно повідомити декана або секретаря Екзаменаційної комісії про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час складання іспиту визначається Головою Екзаменаційної комісії.

 

Print Friendly, PDF & Email