Атестація здобувачів вищої освіти

Іспит з фармакології


Іспит з клінічної фармації та фармацевтичної опіки


 

Экзамен по клинической фармации с фармацевтической опекой

Факультет подготовки иностранных граждан
 Специальности 226 Фармация, промышленная фармация 
Образовательная программа "Фармация"Кваліфікаційний іспит

ОП Фармація

 

Передекзаменаційна консультація для ЗВО Фм19(4,6з)мед-01а,01б відбудеться в понеділок 
29.01.2024 року 14.00 -15.00. 

Ідентификатор ZOOM   599 356 237 
Пароль ZOOM                6KVbJr
посилання на  ZOOM: https://zoom.us/j/599356237

Консультацію проводитиме завідувач кафедри, професор Штриголь Сергій Юрійович

 


 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

  1. Експериментальне вивчення різних видів фармакологічної активності речовин природного та синтетичного походження.
  2. Аналіз побічної дії та порівняння профілю безпеки різних фармакологічних груп препаратів. Фармаконагляд та моніторинг побічної дії.
  3. Клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів.
  4. Дослідження обізнаності населення щодо раціонального застосування ліків та здорового способу життя.
  5. Аналіз асортименту препаратів і сучасна фармакотерапія та фармакопрофілактика захворювань.

 


Алгоритм проведення семестрового екзамену
з клінічної фармації та фармацевтичної опіки
із застосуванням вебплатформи ZOOM

Для складання комплексного іспиту (далі – іспит) із застосуванням дистанційних технологій під час атестації здобувач вищої освіти (випускник) повинен мати:
1) технічні засоби, підключені до мережі Інтернет:
• Перший технічний засіб − персональний комп’ютер (ноутбук або планшет, або смартфон, тощо) для доступу до платформи Moodle на сайті https://pharmel.kharkiv.edu 
• Другий технічний засіб − смартфон або планшет з увімкнутою камерою для належної on-line фіксації проведення іспиту через додаток ZOOM.
Технічний супровід іспиту забезпечується модератором центру інформаційних технологій НФаУ. Технічний модератор забезпечує відеофіксацію кожного етапу складання іспиту. Відеозапис зберігається протягом одного року.
У разі виникнення під час складання іспиту обставин непереборної сили випускник повинен негайно повідомити декана або секретаря Екзаменаційної комісії про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час складання іспиту визначається Головою Екзаменаційної комісії.

 

Print Friendly, PDF & Email