Student

Денна форма навчання

Тестові ліцензійні іспити “Крок”

Іспит

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Відповідальні особи за методичну роботу кафедри фармакології та фармакотерапії:
Щокіна Катерина Геннадіївнад. фарм. н., професор
Тел. +38 057 706 30 69,
e-mail: farmacol@nuph.edu.ua

Student

к. фарм. н., доцент
Тел. +38 057 706 30 69,
e-mail: farmacol@nuph.edu.ua
Print Friendly, PDF & Email