МІЩЕНКО Марія Віталіївна

Міщенко Марія Віталіївна (01.05.1996, Чернігівська обл.) – аспірант , старший лаборант кафедри фармакології НФаУ.

Закінчила з відзнакою з НФаУ за спеціальністю «Фармація» у 2018 році, де працює: старший лаборант, аспірант (2018-2022 рр.).

Науково-дослідна робота: є здобувачем наукового ступеню доктора філософії (Ph. D.). Кандидатська дисертація присвячена експериментальному дослідженню нових похідних
тіазолідину як потенційних антиконвульсантів. Науковий керівник – д. мед. н., проф.  Штриголь Сергій Юрійович.

Print Friendly, PDF & Email