Фармакотерапія з фармакокінетикою

Календарно-тематичні плани лекцій та занять

ОП Фармація 

Календарно-тематичний план лекцій ФТФК Ф денна осінній семестр 2023-2024

Календарно-тематичний план практичних занять ФТФК Ф денна осінній семестр 2023-2024

Силабус Фармакотерапія з фармакокінетикою денна форма

Робоча програма_Фармакотерапія з фармакокінетикою_Ф_денна та заочна

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_ФТ_ФК_Ф__ Денна форма


ОП Клінічна фармація

Календарно-тематичний план_лекцій_ ФТ ФК_КФ_денної форми здобуття освіти

Календарно-тематичний план_ПЗ_ФТ_ФК_денної форми здобуття освіти

Робоча програма_ФТ-з-ФК_КФ_денна-та-заочна-форми

Силабус ФТ_ФК_КФ _ денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання ФТ з ФК_ денної форми здобуття освіти


ОП Фармація для іноземних громадян, що навчаються українською мовою

Календарно-тематичний план практичних занять ФТФК ІФ  осінній семестр 2023-2024

Календарно-тематичний план лекцій ФТФК ІФ осінній семестр 2023-2024

Робоча програма_ФТ з ФК_ ІФ денна

Силабус Фармакотерапія з фармакокінетикою денна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_ФТ_ФК_ІФ денна форма


ОП Фармація для іноземних громадян, що навчаються англійською мовою

Work Programm Pharmacotherapy with Pharmacokinetikes

Syllabus Pharmacotherapy with Pharmacokinetikes

Сriteria and Procedure for Learning Outcomes Evaluation Pharmatherapy with pharmacokitetiks


 


Лекційний матеріал


Матеріали для підготовки до практичних занять

Print Friendly, PDF & Email