Клінічна фармація з фармацевтичною опікою

Клінічна фармація з фармацевтичною опікою – заочне відділення

Календарно-тематичний план лекцій та практичних занять з дисципліни КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОПІКОЮ на період з 11 по 28 травня 2021 року для (Фс16(5.5з)-01а – 03б)


Література для підготовки:
Рекомендована література для вивчення дисципліни «Фармацевтична опіка»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №2 

Питання до ПМК №1

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1 з КФФО

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 


Матеріали для підготовки до КРОК-2


ІСПИТ

Print Friendly, PDF & Email