ВГО «Асоціація фармакологів України»

ВГО «Асоціація фармакологів України»

по Харківській, Сумській і Чернігівській областям 

Голова регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України» по Харківській, Сумській і Чернігівській областям – доктор медичних наук, професор Штриголь Сергій Юрійович.
e-mail: shtrygol@ukr.net
Секретар-скарбник регіонального відділення –  доктор фармацевтичних наук, доцент  Товчига Ольга Володимирівна.
e-mail: 234olgat@gmail.com

11 березня 2021 р. у дистанційному форматі відбулося чергове засідання
регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України» по
Харківській, Сумській, Чернігівській обл.

У засіданні взяли участь 55 членів Асоціації, фахівців у галузі експериментальної та клінічної фармакології, реєстрації лікарських препаратів (у т.ч. науковці з Австрії)
та студентів НФаУ, членів СНТ.
Голова регіонального відділення завідувач каф. фармакології та фармакотерапії НФаУ д.мед. н., проф. Штриголь С.Ю. висвітлив поточні питання діяльності регіонального відділення. Було представлено кандидатів до вступу до Асоціації.
Заслухано та активно обговорено доповіді д. фарм. н., проф., зав. кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ Міщенко Оксани Яківни «Вісь кишечник-легені: роль у розвитку системного патологічного процесу. Дисбіоз і підвищення проникності кишечника як патологічні мішені впливу лікарських засобів, зокрема при COVID-19», а також аспіранта каф. фармакології та фармакотерапії НФаУ Міщенко Марії Віталіївни «Нові похідні тіазолідинону – перспективні антиконвульсанти з політропним механізмом дії».
Відбулася активна дискусія, особливо з питань, що стосуються можливостей та напрямів фармакотерапії при COVID-19, а також щодо особливостей експериментальних досліджень потенційних протиепілептичних засобів.
Було вирішено активно продовжувати співпрацю членів регіонального відділення, наразі в дистанційному форматі, продовжувати залучати студентів (особливо членів СНТ) до участі в заходах.

ВГО «Асоціація фармакологів України» ВГО «Асоціація фармакологів України» ВГО «Асоціація фармакологів України» ВГО «Асоціація фармакологів України»


13 листопада 2019 р. відбулося чергове засідання регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України» по Харківській, Сумській, Чернігівській обл. на каф. фармакології НФаУ.

Голова регіонального відділення завідувач каф. фармакології НФаУ д.мед. н., проф. Штриголь С.Ю. висвітлив поточні питання діяльності регіонального відділення.
Заслухано та активно обговорено доповіді д. фарм. н., проф. каф. фармакоекономіки НФаУ Ткачової О.В. «Аналіз асортименту та забезпечення фармакотерапії хворих гострими респіраторними інфекціями» та д. фарм. н., проф. каф. фізичної та колоїдної хімії НФаУ Маміної О.О. «Основні напрямки співпраці НФаУ та ХОБСМЕ».
Відбулася активна дискусія, особливо з питань, що стосуються необхідності збільшення безпечності фармакотерапії.

Було вирішено активно продовжувати співпрацю членів регіонального відділення, залучати студентів (особливо членів СНТ) до участі в заходах, що сприятимуть зростанню їх обізнаності з питань безпечності фармакотерапії.

ВГО «Асоціація фармакологів України»ВГО «Асоціація фармакологів України»ВГО «Асоціація фармакологів України»ВГО «Асоціація фармакологів України»ВГО «Асоціація фармакологів України»

 

Print Friendly, PDF & Email