Опорна кафедра

2 березня 2021 року в дистанційному форматі відбулось об’єднане засідання завідувачів та завучів однопрофільних кафедр закладів вищої освіти МОЗ України, які викладають фармакологію студентам спеціальностей «Фармація», «Медицина», «Стоматологія». Головуючі – завідувачі опорних кафедр, д.м.н., професор С.Ю. Штриголь (НФаУ), д.м.н., професор Г.В. Зайченко (НМУ імені О.О. Богомольця), які провели велику підготовчу роботу. У засіданні взяли участь близько 40 фахівців, які представляють практично всі кафедри фармакології України.

На порядку денному було питання вдосконалення переліку препаратів, які винесено на ліцензійний іспит «КРОК-1». Прийнято рішення уніфікувати цей перелік для студентів усіх спеціальностей, включивши в нього 100 препаратів, перш за все ті, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів (у чинному списку їх понад 100, зокрема за спеціальністю «Фармація» – 115). Застарілі препарати, які більше не випускаються фармацевтичною промисловістю, з переліку видалено.

Обговорення оновленого переліку, в якому взяла участь більшість присутніх, було зацікавленим. Усі колеги дійшли згоди, що це питання актуальне, новий перелік покликаний покращити фармакологічну підготовку студентів. Після докладного обговорення, обґрунтованих пропозицій щодо включення в перелік того або іншого препарату відкритим голосуванням учасники засідання затвердили запропонований список, який планується запровадити з 2021/22 навчального року. Головуючі звернули увагу на необхідність профілювати питання, які готуватимуться відповідно до цього списку, відповідно до спеціальності, за якою здобувачі отримують вищу медичну або фармацевтичну освіту.

Прийнято рішення в подальшому проводити такі спільні засідання однопрофільних кафедр регулярно, що сприятиме обміну досвідом фахівців різних закладів і поліпшенню якості підготовки здобувачів вищої освіти з фармакології.

Опорна кафедра Опорна кафедра Опорна кафедра

Print Friendly, PDF & Email