Фармакологія

ОП Фармація

Календарно-тематичний план лекцій Ф заочна осінній семестр_2023-24

Календарно-тематичний план практичних занять Ф заочна осінній семестр_2023-24

РОБОЧА ПРОГРАМА з фармакології Фармація денна та заочна форми навчання 2023-2024

Силабус Фармакологія Фармація заочна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання фармакологія


ОП Клінічна фармація

Календарно-тематичний план лекцій КФ заочна осінній семестр_2023-24

Календарно-тематичний план практичних занять КФ заочна осінній семестр_2023-24

РОБОЧА ПРОГРАМА з фармакології КФ денна та заочна форми 2023-2024

Силабус КФ  заочна 2023-24

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання КФ


ОП Технологія парфумерно-косметичних препаратів

Календарно-тематичний план лекцій ТПКЗ заочна осінній семестр_2023-24

Календарно-тематичний план практичних занять ТПКЗ заочна осінній семестр_2023-24

Силабус Фармакологія ТПКЗ заочна форма

РОБОЧА ПРОГРАМА з фармакології ТПКЗ денна та заочна форми 2023-2024

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання ТПКЗ


ОП Технологія фармацевтичних препаратів

Календарно-тематичний план лекцій ТФП заочна осінній семестр_2023-24

Календарно-тематичний план практичних занять ТФП заочна осінній семестр_2023-24

Силабус Фармакологія ТФП заочна форма

Робоча прогарама фармакології ТФП денна та заочна форми

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання ТФП


Матеріали для підготовки до контрольної роботи:


Матеріали для підготовки:

Рекомендована література з фармакології

Додаткова література з фармакології:


Матеріали для підготовки до тестового ліцензійного іспиту КРОК-1


Підготовка до іспиту з дисципліни “Фармакологія”

Print Friendly, PDF & Email