Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

ОП Технологія парфумерно-косметичних засобів

Робоча програма_Військова медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій_ТПКЗ_денна та заочна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_ВМП та МНС_ТПКЗм_Денна форма

Презентація ВМП та МНС_ТПКЗ

Силабус ВМП та МНС_ТПКЗ денне

Силабус ВМП та МНС_ТПКЗ_заочне


ОП Лабораторна діагностика

Робоча програма_Військова медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій_ЛДб_денна

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_ВМП та МНС ЛДб_Денна форма

Презентація ЛД ВМП та МНС

Силабус ВМП та МНС_ЛД


Матеріали для підготовки до практичного заняття. Лекції з ВМП

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ»

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Тема 1. Домедична допомога як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого.

МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити алгоритми домедичної допомоги в екстремальних і бойових умовах, алгоритми проведення первинного огляду постраждалого; техніку забезпечення прохідності дихальних шляхів при западанні язика та обструкції стороннім тілом; надання домедичної допомоги при пневмотораксі.

Print Friendly, PDF & Email