Фармакотерапія з фармакокінетикою

 

ОП Клінічна фармація 

Календарно-тематичний план Лекцій_ФТ з ФК_заочної форми здобуття освіти

Календарно-тематичний план_ ПЗ_ФТ з ФК_заочної форми здобуття освіти

Робоча програма_ФТ з ФК_КФ_денна та заочна форми

Силабус Фармакотерапія з фармакокінетикою заочна форма


Матеріали для підготовки до практичного заняття

Тема 1_Основи загальної фармакокінетики. Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Методи обстеження хворого.

Тестові завдання для самопідготовки:

Тема 2_Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи та психічних розладів.

 

Тема 3_Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи

Тестові завдання для самопідготовки:

 

Тема 4_Фармакотерапія захворювань органів дихання та ЛОР органів

Тестові завдання для самопідготовки:

 

Тема 5_Фармакотерапія захворювань шлунковокишкового тракту та гепатобіліарної системи.

Тестові завдання для самопідготовки:

 

Тема 6_Фармакотерапія захворювань нирок i сечовивідних шляхів, статевих органів у чоловіків та жінок

Тестові завдання для самопідготовки:

 

Фармакотерапія з фармакокінетикоюТема 7_Фармакотерапія шкірних та венеричних захворювань. Фармакотерапія ендокринних хвороб i порушень обміну речовин

 

Фармакотерапія з фармакокінетикоюТема 8_Фармакотерапія алергічних захворювань та хвороб сполучної тканини Фармакотерапія інфекційних хвороб та захворювань крові. Фармакотерапія в педіатрії

Фармакотерапія з фармакокінетикою

Тема 10_ПМК

Print Friendly, PDF & Email