Наука

Наукова діяльність кафедри весь час її існування мала дуже багатогранний профіль. У хронологічному аспекті наукова тематика кафедри у різні роки мала таке спрямування пошуку та створення нових препаратів:
1924-1970 рр. – кардіотонічних, гіпотензивних;
1971-1990 рр. – протизапальних, жарознижувальних, анальгетичних, жовчогінних, гепатопротекторних, протисудомних;
1991-1999 рр. – протизапальних, анальгетичних, жарознижувальних, гепатопротекторних, токолітичних, кардіопротекторних, антиатеросклеротичних;
2000-2004 рр. – протизапальних, анальгетичних, жарознижувальних, гепатопротекторних, токолітичних, кардіопротекторних, кардіотонічних, антиатеросклеротичних, противиразкових, вульвопротекторних, простатопротекторних, репаративних, стреспротекторних, протидіабетичних;
2005-2010 рр. – жарознижувальних, протизапальних, репаративних, ранозагоювальних, токолітичних, противиразкових, простатопротекторних, гравідопротекторних, фетопротекторних, кардіопротекторних, вульвопротекторних, анксіолітичних, антиамнестичних, іммунотропних, ангіо-протекторних, гіпоурикемічних, антиалкогольних, церебропротекторних, фригопротекторних, хондропротекторних, гіполіпідемічних, антиоксидантних, протисудомних;
Із 2011 р. – протизапальних, репаративних, ранозагоювальних, противиразкових, гіпоурикемічних, гепатопротекторних, антиоксидантних, хондропротекторних, протисудомних, гравідопротекторних, простатопротекторних, імунотропних, психотропних (седативна, анксіолітична, ноотропна, стреспротекторна, протисудомна дія), фригопротекторних, церебропротекторних, антидіабетичних засобів; лікарських препаратів, які впливають на водно-сольовий обмін; також досліджується вплив сольового складу харчового раціону на ефективність ліків різних груп.
Останнім часом виконуються дослідження з хронофармакології протизапальних, противиразкових, гепатопротекторних засобів.
Отже, колектив кафедри фармакології 90 років зберігає кращі традиції, започатковані її фундатором академіком О.І. Черкесом, та успішно розвиває їх, працюючи на благо фармації та медицини.

Кафедра продовжує співпрацю з університетом Айн-Шамс (м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет), фармацевтичним факультетом університету Бен-Гуріона (м. Беєр-Шева, Ізраїль).

На теперішній час на кафедрі фармакології та фармакотерапії працюють 8 докторів та 18 кандидатів медичних, фармацевтичних і біологічних наук. 100% викладачів мають науковий ступінь. Активно функціонують наукове студентське товариство, аспірантура та докторантура. Співробітниками кафедри та під їх керівництвом або за консультування захищено близько 20 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій, триває виконання дисертаційних досліджень громадянами України та інших держав.

Протягом  2020-2021 н.р. співробітниками кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано 63 статті , у т.ч. 24 статті у наукометричних базах Scopus і Web of Science28 статей у вітчизняних фахових виданнях, 11 статей в інших періодичних виданнях, у т.ч. закордонних.

Опубліковано 110 тез  у матеріалах конференцій різного рівня.

Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus): 29.
Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus): 150.
Сумарна кількість цитувань (Scopus): 121.
Співробітники кафедри взяли участь у науково-практичних заходах різного рівня, здійснено 44 виступи з доповідями.
Протягом останнього навчального року одержано 15 патентів України.
Кількість наукових публікацій в електронному архіві НФаУ – 1181.
Здійснюється підготовка наукових кадрів: протягом останнього навчального року захищено 2 докторських дисертації та 3 кандидатські дисертаціїтриває підготовка 5 аспірантів.

Студентське наукове товариство кафедри охоплює 26 здобувачі вищої освіти, які беруть активну участь у науковій діяльності.

Список статтей у професійних виданнях, опублікованих співробітниками кафедри протягом 2015-2021 н.р.

Всеукраинская олимпиада по фармакологии

Студенческое научное общество

(Украинский) ВГО «Асоціація фармакологів України»

Участь у конференціях

Подготовка научных кадров

Print Friendly, PDF & Email