Студентське наукове товариство

Кафедра фармакології та фармакотерапії розпочинає цикл відкритих щомісячних онлайн-засідань студентського наукового гуртка кафедри. 

Просто, цікаво та наочно розберемо базові основи експериментальної фармакології, а також ознайомимося з особливостями доклінічного дослідження нових лікарських засобів різної спрямованості дії.
САВОХІНА Марина ВолодимирівнаВідповідальна особа:
к. мед. н., доцент
Тел. +38 057 706 30 69,
e-mail: farmacol@nuph.edu.ua

На сьогодні до складу наукового гуртка входить більше 100 учасників.

Важливим перспективними планами гуртка є вдосконалення рівня наукових дослідження, розвиток нових напрямків фармакологічної активності, залучення нових членів та формування у молоді наукового мислення, підвищення рівня публікацій, у т.ч. у закордонних виданнях.


ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

  1. Експериментальне вивчення різних видів фармакологічної активності речовин природного та синтетичного походження.

  2. Аналіз побічної дії та порівняння профілю безпеки різних фармакологічних груп препаратів. Фармаконагляд та моніторинг побічної дії.

  3. Клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів.

  4. Дослідження обізнаності населення щодо раціонального застосування ліків та здорового способу життя.

  5. Аналіз асортименту препаратів і сучасна фармакотерапія та фармакопрофілактика захворювань.

  6. Вивчення комплаєнсу пацієнтів до фармакотерапії різних захворювань внутрішніх органів.

  7. Вивчення раціонального застосування лікарських засобів у відповідності до сучасних рекомендацій по фармакотерапії захворювань внутрішніх органів.


Засідання СНТ 07.12.2023


Засідання  СНТ 25.01.2024


Засідання СНТ 26.01.2024


Засідання СНТ 19.04.2024


 

Архів за 2022-2023 н.р.


Історія СНТ кафедри фармакології та фармакотерапії
Кафедра фармакології фармацевтичного інституту була створена у 1924 році разом з курсом токсикології бойових отруйних речовин. До 1939 року кафедра не мала постійного приміщення для проведення наукової роботи. Наукова діяльність на кафедрі розпочалась у 1944 році, після повернення інституту з місць евакуації під керівництвом д. фарм. н. Ангарської М.А. В подальшому науковим гуртком керували д.мед.н., проф. Я.І. Хаджай, д.мед.н., проф. В.І. Сила. Активна робота гуртківців почала розвиватися з 1974 року під керівництвом зав. кафедри д.мед.н., проф. Дроговоз С.М. З 2011 року роботою наукового гуртка керує зав. кафедри, д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю., який зберігає кращі традиції та шукає нові форми роботи.
Науковий гурток кафедри фармакології має гарні традиції: його учасники з гідністю представляють свої експериментальні дослідження на різних конференціях, займають призові місця та отримують почесні грамоти.
Наукові студентські роботи часто «виростають» у дипломні, стають підґрунтям для подальших кандидатських та докторських дисертацій.
Гурток кафедри фармакології був першим науковим кроком відомих сьогодні професорів. В свій час в ньому розвивали свій науковий талант д.мед.н., проф. Зупанець І.А., д.мед.н., проф. Березнякова А.І., д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В., д.мед.н., проф. Риженко І.М., д.мед.н., проф. Зайченко Г.В. Кожного року лава гуртківців поповнюється новими студентами, магістрантами, аспірантами, докторантами, які в майбутньому стануть гідним науковим потенціалом нашої держави. Учасники наукового гуртка кафедри фармакології та лікарської токсикології активно беруть участь у різних наукових конференціях. Для багатьох студентів участь у науковому товаристві стала стартом у велику науку. Так, на кафедрі фармакології працюють колишні учасники гуртка: доц. Куценко Т.О., доц. Столєтов Ю.В., доц. Таран А.В., доц. Кудіна О.В., доц. Товчига О.В., ас. Ассадулаєва Н.Я., ас. Койро О.О., ас. Уланова В.А., ас. Зупанець М.В., ас. Цивунін В.В., асп. Міщенко М.В., асп. Капелька І.Г., асп. Гаврилов І.О. У теперішній час (2020/2021 н.р.) у гуртку активно працюють такі студенти: Жадько Юлія, Діденко Юлія, Сидоренко Наталія, Тертична Анастасія , Голдовьска Владислава, Кобик Микола, Ткач Руслан, Шостак Олександра , Колтунова Марія ; аспіранти: Міщенко Марія, Капелька Ігор, Гаврилов Ігнат та багато інших. Учасники наукового гуртка окрім виконання експериментальних досліджень беруть участь у створенні навчальних таблиць англійською мовою, створенні відеозаписів демонстраційних експериментів, допомагають у роботі над навчальними виданнями кафедри. Сьогодні експериментальна та теоретична робота наукового гуртка кафедри фармакології та фармакотерапії ведеться за дослідженням таких видів фармакологічної активності: церебропротекторна; протисудомна; анксіолітична; антидепресивна; нефропротекторна; гепатопротекторна; жовчогінна; утеротропна; гіпоглікемічна; кардіопротекторна; ангіопротекторна; гіполіпідемічна; противиразкова; простатопротекторна; вульвопротекторна; протизапальна; антиоксидантна; репаративна; нефропротекторна; стреспротекторна.
Print Friendly, PDF & Email