Навчально-методична література

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

 

Навчально-методична література

MOODLE

 

 

Навчально-методична література:

1. Механізм дії, фармакодинаміка і показання до застосування основних фармакологічних груп / [С .М. Дроговоз, Н. Л. Кузнєцова, Л. В. Яковлєва та ін.]. — Х. : Основа, 1991. — 390 с.

3. Фармакологія: підручник-довідник / [С. М. Дроговоз, І. А. Зупанець, Н. В. Бездітко та ін. ]. — Х. : Основa, 1992. — 210 с.

4. Методичні рекомендації по доклінічному вивченню простатопротекторів / Т. А. Бухтіарова, С. М. Дроговоз, Ю. В. Столєтов та ін. – К. : «Авіцена», 2004. – 28 с.

5. Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту: підручник-довідник [для студ. вищ. навч. закл.] / С. М. Дроговоз, В. В. Дроговоз. — Харків, 2004. — 476 с.

6. Дроговоз С. М. Фармакологія на долонях: підручник-довідник / Дроговоз С. М.—Х. : ПП «Плеяда», 2005.—116 с.

7. Методи експериментального моделювання ураження нирок при фармакологічних дослідженнях: Методичні рекомендації ДФУ МОЗ України / С. Ю. Штриголь, В. М. Лісовий, І. А. Зупанець та ін. — К., 2009. — 47 с.

8. Дроговоз С. М. Фармакологія-Сito: підручник / Дроговоз С. М. .—Х. : «СІМ», 2010.—236 с.

9. Drogovoz S. M. Pharmacology-Сito: textbook / S. M. Drogovoz. — Kharkiv, 2010. — 192 p.

10. Pharmacology: Summary of lectures on special pharmacology / [S. M. Drogovoz, T. А. Kutsenko, A. Yu. Pozdniakova et al.]. – Kharkiv, 2011. — 80 p.

11 Інноваційні перспективи раціонального вибору церебропротекторів при ураженнях головного мозку: Методичні рекомендації № 101.11/177.11 МОЗ України / К. Г. Щокіна, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз. — К., 2011. — 21с.

12. Toxicology / [S. M. Drogovoz, T. А. Kutsenko, A. Yu. Pozdniakova et al.] Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2012. — 60 p.

13. Pharmacology : Manual for practice on special pharmacology / [S. M. Drogovoz, T. А. Kutsenko, A. Yu. Pozdniakova et al.].– Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2012. — 96 p.

14. General prescription : Manual for foreign students of pharmaceutical and medical specialties, teachers, doctors and pharmacists (based on the credit-module system) / [S. Yu. Sthrygol, A. Yu. Pozdniakova, O. V. Tovchiga et al. ]. – Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2012. — 60 p.

15. Збiрник тестових завдань для лiцензiйного iспиту КРОК-1. Фармацiя — 2013 / Упоряд.: I. Булах, Л. Артемчук, Н. Зеленiна; Департамент кадрової полiтики, освiти i науки МОЗ України, Центр тестування при МОЗ України. – К., 2013. – 24 с. (серед авторів тестових завдань – Столєтов Ю.В.)

16. Збiрник тестових завдань для лiцензiйного iспиту КРОК-2. Фармацiя — 2013 / Упоряд.: I. Булах, Л. Артемчук, Н. Зеленiна; Департамент кадрової полiтики, освiти i науки МОЗ України, Центр тестування при МОЗ України. – К., 2013. – 24 с. (серед авторів тестових завдань – Столєтов Ю.В.)

Print Friendly, PDF & Email