Чергове засідання регіонального відділення «Асоціація фармакологів України»

20 листопада 2018 р. на базі кафедри фармакології НФаУ відбулося чергове засідання регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» по Харківській, Сумській і Чернігівській областям. Голова регіонального відділення завідувач каф. фармакології НФаУ
д. мед. н., проф. Штриголь С.Ю. вручив сертифікати новим членам регіонального відділення та представив кандидатів до вступу до нього. Було заслухано та активно обговорено доповіді ас. кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ  Матвійчук О.П. «Екcпериментальне oбґрунтування дoцiльнocтi викoриcтання 7,8-дизамiщених похідних теoфiлiну як дiуретичних та нефрoпрoтектoрих заcoбiв», к. хім. н., ас. кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ Каліненко О.С. «Прискорення пробопідготовки харчових продуктів та товарів повсякденного використання дією ультразвуку», докторанта кафедри фармакології НФаУ  к. фарм. н. Бондарєва Є.В. «Доклінічне дослідження препаратів глюкозаміну гідрохлориду  при гострій холодовій травмі», зав. ЦНДЛ НФаУ Литкіна Д.В. «Вплив інгібіторів ароматази III покоління на окремі показники обміну речовин на тлі експериментального метаболічного синдрому». Відбулася активна дискусія та обмін досвідом. Було вирішено активно продовжувати співпрацю членів регіонального відділення.

Print Friendly, PDF & Email