XXVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «TOPICAL ISSUES OF NEW MEDICINES DEVELOPMENT»

10 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету проведено  XXVI Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ».  Кафедра фармакології спільно з кафедрою патологічної фізіології під головуванням проф. Штриголя С.Ю. та проф. Кононенко Н.М. провели засідання секції «Механізми патологічних процесів та їх фармакологічна корекція». До секційної програми були включені 12 найкращих робіт молодих науковців СНТ кафедри, які містили результати власних експериментальних досліджень та узагальнення сучасних результатів світової науки у галузі фармакології.
На засіданні секції були присутні, викладачі, аспіранти, члени СНТ. Представлені доповіді стосувались актуальних проблем сучасної фармакології, мали високий науковий рівень і викликали жвавий інтерес усіх учасників та численні додаткові запитання. 

Найкращі дослідники у галузі фармакології отримали:
Диплом І ступеня: Nai Abraham, student, 3 y. s. Supervisor: Shchokina C.G., Doctor of Pharmacy, prof.

Диплом ІІ ступеня:  Немченко Дарія, студентка 3 курсу 12 групи спеціальності “Фармація”. Наукові керівники:
Штриголь С.Ю., доктор медичних наук, професор, Цивунін В.В., кандидат фармацевтичних наук, асистент

Дипломи ІІІ ступеня: Нестеренко Марія, студентка 3 курсу 12 групи спеціальності “Фармація”. Науковий керівник: Цивунін В.В., кандидат фармацевтичних наук, асистент
та
Реус Артур, студент 3 курсу 12 групи спеціальності “Фармація”
Науковий керівник: Цивунін В.В., кандидат фармацевтичних наук, асистентPrint Friendly, PDF & Email