Вибіркові дисципліни

Назва вибіркового освітнього
компоненту

Курс

Презентація 

Освітня програма Фармація
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Військова підготовка 3 Військова підготовка_Ф
Військова підготовка та організація медичного забезпечення військ 3 Військова підготовка та ОМЗВ_Ф
Побічна дія ліків 4 ФФ ПДЛ Фармація

Освітня програма Фармація
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
(для іноземних громадян)

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою 2 ПДД з ОМП_ІФ
Побічна дія ліків 4 ФФ ПДЛ Фармація ін
Освітня програма Технології парфумерно-косметичних засобів
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Маніпуляційна техніка 2 Маніпуляційна техніка_ТПКЗ
Догляд за хворими 2 Догляд за хворими_ТПКЗ
Військова підготовка 3 Військова підготовка_ТПКЗ
Військово-медична підготовка та
медицина надзвичайних ситуацій
3 ВМП та МНС_ТПКЗ
Освітня програма Технології фармацевтичних препаратів
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Побічна дія ліків 4 ФФ ПДЛ Фармація ТФП
Освітня програма Клінічна фармація
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною
практикою
2 ПДД з ОМП_КФ
Догляд за хворими 2 Догляд за хворими_ КФ
Військова підготовка 3 Військова підготовка_КФ
Медицина надзвичайних ситуацій 3 МНС_КФ
Освітня програма Оцінка технологій охорони здоров’я
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Інноваційні технології в клінічній фармакології 1 Інноваційні технології в КФ
Безпека лікарських засобів та фармаконагляд 1 ФФ Безпека та фармаконагляд ОТОЗ
Освітня програма Лабораторна діагностика
Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Перший (бакалаврський) освітній рівень
Фармакологія та медична рецептура 2 Фармакологія та медична рецептура ЛД
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 4 ВМП та МНС_ЛД
Освітня програма Лабораторна діагностика
Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Другий (магістерський) освітній рівень
Моніторинг лікувальних препаратів 1 ЛД_Моніторинг ЛП
Освітня програма Фізична терапія
Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
Спортивна медицина 3 Спортивна медицина_ФТ
Фармакологія (за проф. спрямуванням) 3 Фармакологія для ФТ
Військова підготовка 4 Військова підготовка_ФТ
Екстремальна медицина 4 Екстремальна медицина_ФТ
Освітня програма Біотехнологія
Спеціальність 162 Біотехнологія та біоінженерія
Фармакологія біотехнологічних препаратів 3 Фармакологія БТ препаратів
Основи медико-біологічних та фармакологічних знань 3 ОМБФЗ для БТ
Освітня програма Менеджмент
Спеціальність 073 Менеджмент
Основи медико-біологічних та фармакологічних знань 1 ОМБФЗ для Менежмента
Educational program Pharmacy
Specialty 226 Pharmacy and industrial pharmacy
(for foreign students studying in English)
Side Effects of Drugs 4 Side effects of drugs
Print Friendly, PDF & Email