Вибіркові дисципліни

 

Назва вибіркової освітньої
компоненти

Курс

Презентація 

Силабус

Освітня програма Фармація
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

 

Військова підготовка 3 Військова підготовка_Ф  Військова підготовка_Ф
Військова підготовка та організація медичного забезпечення військ 3 Військова підготовка та ОМЗВ_Ф  Військова підготовка та ОМЗВ_Ф
Побічна дія ліків 4 ФФ-ПДЛ-Фармація-2023  ФФ ПДЛ Ф

Освітня програма Фармація
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
(для іноземних громадян)

 

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою 2 ПДД з ОМП_ІФ  ПДД з ОМП 
Побічна дія ліків 4 ФФ ПДЛ Фармація ін  ПДЛ Фармація ін. 
Освітня програма Технології парфумерно-косметичних засобів
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
 
Догляд за хворими 2 Догляд за хворими_ТПКЗ

Догляд за хворими_ТПКЗ денна

Догляд за хворими_ТПКЗ заочна

Військова підготовка 3 Військова підготовка_ТПКЗ  Військова підготовка_ТПКЗ денне

Військова підготовка_ТПКЗ_заочна

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 3 ВМП та МНС_ТПКЗ  ВМП та МНС_ТПКЗ денна

ВМП та МНС_ТПКЗ_заочна

Освітня програма Технології фармацевтичних препаратів
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
 
Побічна дія ліків 4 ФФ-ПДЛ-ТФП-2023  ФФ ПДЛ ТФП 
Освітня програма Клінічна фармація
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
 
Військова підготовка 3 Військова підготовка_КФ  Військова підготовка_КФ
Медицина надзвичайних ситуацій 3 МНС_КФ МНС_КФ
Загальна фармакокінетика 4 Загальна-фармакокінетика_-КФ Загальна фармакокінетика_КФ
Освітня програма Лабораторна діагностика
Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Перший (бакалаврський) освітній рівень
 
Фармакологія та медична рецептура 2 Фармакологія та медична рецептура ЛД  Фармакологія та медична рецептура ЛД
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 4 ЛД ВМП та МНС  ВМП та МНС_ЛД
Військова підготовка та організація медичного забезпечення військ 4 ВП та ОМЗВ_ЛД  ВП та ОМЗВ ЛД
Освітня програма Лабораторна діагностика
Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Другий (магістерський) освітній рівень
 
Моніторинг лікувальних препаратів 1 ЛД_Моніторинг ЛП  Моніторинг ЛП _ЛД
Освітня програма Фізична терапія
Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
 
Спортивна медицина 3 Спортивна медицина_ФТ  Спортивна медицина_ФТ
Фармакологія (за проф. спрямуванням) 3 Фармакологія для ФТ  Фармакологія _ФТ
Військова підготовка 4 Військова підготовка_ФТ  Військова підготовка_ФТ
Екстремальна медицина 4 Екстремальна медицина_ФТ  Екстремальна медицина_ФТ
Освітня програма Біотехнологія
Спеціальність 162 Біотехнологія та біоінженерія
 
Фармакологія біотехнологічних препаратів 3 Фармакологія БТ препаратів  Фармакологія БТ препаратів 
Основи медико-біологічних та фармакологічних знань 3 ОМБЗФ_БТ  ОМБФЗ для БТ
Освітня програма Менеджмент
Спеціальність 073 Менеджмент
 
Основи медико-біологічних та фармакологічних знань 1 ОМБФЗ для Менежмента  ОМБЗФ для Менеджмента
Educational program Pharmacy
Specialty 226 Pharmacy and industrial pharmacy
(for foreign students studying in English)
 
Side Effects of Drugs 4 Side-effects-of-drugs-2023  Side Effects of Drugs
       

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email