Конкурс наукових робіт «МОЛОДА НАУКА ХАРКІВЩИНИ: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

8 червня 2021 року молоді вчені кафедри фармакології та фармакотерапії взяли участь у Конкурсі наукових робіт «МОЛОДА НАУКА ХАРКІВЩИНИ: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ» та виступили з доповідями:

1. Міщенко Марія Віталіївна “НОВІ ПОХІДНІ ТІАЗОЛІДИНОНУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ
 АНТИКОНВУЛЬСАНТИ”
2. Гаврилов Ігнат Олександрович “ВИВЧЕННЯ АНТИДЕПРЕСАНТНОЇ ТА АКТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ МОДИФІКОВАННОГО ФРАГМЕНТУ НЕЙРОПЕПТИДУ Y”
3. Капелька Ігор Геннадійович “ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХОЛОДОВИХ ТРАВМ”
4. Цивунін Вадим Володимирович “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЦЕВИХ ГЛІКОЗИДІВ У ДОПОМІЖНІЙ ТЕРАПІЇ РЕФРАКТЕРНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ”

Вітаємо Міщенко Марію Віталіївну та наукового керівника проф. Штриголя Сергія Юрійовича зі здобуттям Диплому переможця у напрямі “Охорона здоров’я”.

Конкурс наукових робіт «МОЛОДА НАУКА ХАРКІВЩИНИ: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

 

Print Friendly, PDF & Email