Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»
(«Протиепілептичні препарати: від дизайну молекули до клінічного застосування»)

 

Відповідальна кафедра: фармакології та фармакотерапії

Місце проведення: вул. Куликівська, 12

Дата проведення: 20-21 жовтня 2022 р.

Посилання на сертифікати учасників

Збірник тез_Протиепілептичні препарати від дизайну молекули до клінічного застосування 20-21 жовтня

20–21 жовтня 2022 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Протиепілептичні препарати: від дизайну молекули до клінічного застосування» (зареєстрована Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації, посвідчення № 589 від 02 серпня 2021 року). Організатори конференції – кафедри фармакології та фармакотерапії, фармацевтичної хімії. У конференції взяли участь науковці України, Литви, Грузії, Вірменії.

Напрями роботи конференції:

  1. Дизайн, синтез і модифікація біологічно активних молекул, дослідження зв’язку«структура-активність»сполук з протисудомною дією;
  2. Механізми епілептогенезу, традиційні та перспективні мішені дії протиепілептичних препаратів;
  3. Доклінічні дослідження препаратів з протисудомною активністю;
  4. Непротиепілептичні засоби в лікуванні епілепсії;
  5. Фітотерапія в епілептології;
  6. Клінічна епілептологія;
  7. Аналіз ринку, фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні та фармаконаглядові аспекти застосування протиепілептичних препаратів;
  8. Актуальні питання сучасної медицини та фармації.

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

 Пленарне засідання відбулося 21 жовтня 2022 р. у форматі Zoom-конференції.

Учасників конференції привітала проректор з науково-педагогічної  роботи професор І.М. Владимирова.

З доповідями виступили:

Професор Лесик Р. Б., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького:

ТІАЗОЛІДИНОНИ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СТРУКТУРНИЙ ФРАГМЕНТ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МАЙБУТНЬОГО

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Міщенко М. В., НФаУ:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНУ               НА ПРОТИСУДОМНУ АКТИВНІСТЬ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ «СТРУКТУРА – АНТИКОНВУЛЬСАНТНА ДІЯ»

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Доцент Северина Г. І., НФаУ:

РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ РАЦІОНАЛЬНОГО “DRUG-DESIGN” НОВИХ ПРОТИСУДОМНИХ АГЕНТІВ В  РЯДУ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Професор Вастьянов Р. С., Одеський національний медичний університет:

МОДУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ІНТЕРЛЕЙКІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ                       У РОЗВИТКУ ПРОТИСУДОМНОГО ЕФЕКТУ

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Доцент Прокопенко Ю. С.,  НФаУ:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ЛІКУВАННІ ЕПІЛЕПСІЇ

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Професор  Штриголь С. Ю., НФаУ:

ДИГОКСИН – ЕФЕКТИВНИЙ АД’ЮВАНТНИЙ ЗАСІБ                                         ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОЛІФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Олєйнікова Н. В., НФаУ: СУЧАСНИЙ СТАН НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕПІЛЕПСІЮ

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

Збірник наукових праць конференції містить 31 публікацію (статті, тези доповідей).

Конференція стала значною віхою на шляху створення нових ефективних протиепілептичних препаратів і вдосконалення лікування епілепсії.

Міжнародна науково-практична конференція «Antiepileptic drugs: from molecular design to clinical applications»

 


Antiepileptic Drugs Information Letter_ENG

Протиепілептичні препарати інформаційний лист_UA

Template ua

Template engl

Конференція зареєстрована ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», посвідчення №589 від 02 серпня 2021 р.

Print Friendly, PDF & Email