Риженко Ірина МихайлівнаРИЖЕНКО Ірина Михайлівна (05.10.1950, м. Харків) – доктор медичних наук, професор кафедри фармакології НФаУ.

Google Scholar

Orcid

Scopus, h-індекс = 1.

Закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут (1973), Інститут підвищення кваліфікації фахівців народного господарства і керівників у сфері патентної роботи (1983, м. Москва). У 1973-1975 рр. працювала старшим лаборантом,  лікарем-мікробіологом на заводі «Бактерійних препаратів»; 1975-1983 рр. – молодшим науковим співробітником лабораторії дитячих краплинних інфекцій Харківського НДІ мікробіології вакцин і сироваток ім. І.І. Мечнікова.

У НФаУ  працює: асистент (1983-1986), доцент (1986-2000) кафедри фармацевтичної технології ліків з курсом фармакології ІПКСФ; докторант (1994-1996); професор (з 2001) кафедри фармакології.

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття з фармакології, лікарської токсикології, побічної дії ліків, основ медико-біологічних та фармакологічних знань. Співавтор підручників «Фармакологія» (1994); «Курс лекцій з фармакології» (1990, 1991, 2003); «Курс лекцій  з фармакології для іноземних студентів» (2001); 9-ти навчальних посібників та керівництв з фармакології; 3-х методичних рекомендацій; 4-х інформаційних листів; 2-х «Збірників тестів для самопідготовки фахівців з фармації до атестації» (2000, 2002); «Лекарственные препараты Украины 1999-2000»: Справочник в 3 т (2000); Лікарські препарати України – 2005: Довідник (2005); низки статей до фармацевтичної енциклопедії (2005, 2010, 2016); підручник довідник «Лекарственная токсикология» (2005); монографії «История лекарственных препаратов, влияющих на сократительную активность матки» (2008) та «Історія кафедри фармакології» (2014); типової й робочої програм з фармакології для спеціальності «Фармація», робочих програм з дисципліни «Основи медико-біологічних та фармакологічних знань» для спеціальностей «Маркетинг», «Економіка підприємств» та «Менеджмент організацій».

Науково-дослідна робота: репродуктивна фармакологія (утеротонічні, токолітичні лікарські препарати, простатопротектори, гравідопротектори). Захистила докторську дисертацію на тему «Изучение токолитической активности производных триптамина, гетерилпропионовых кислот, фенилалкиламинов и создание на их основе лекарственного средства» (2000). Співавтор токолітичного препарату «Вентокол», який виробляється промисловістю в Росії. Автор та співавтор 260 наукових праць, серед них – 7 авторських свідоцтв, патент РФ, 120 статей і 130 тез.

Підготувала 3-х кандидатів наук, 6 дипломників.

Громадська діяльність. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія; редколегії журналу «Клінічна фармація», «Український біофармацевтичний журнал», відповідальний за виховну роботу на кафедрі.

Нагороджена Почесними грамотами МОЗ України (2000), Харківської обласної державної адміністрації (2005, 2016), грамотами НФаУ (1995, 1998, 2003, 2005, 2010).

Print Friendly, PDF & Email