БУТКО Ярослава Олександрівна

БУТКО Ярослава ОлександрівнаБУТКО Ярослава Олександрівна (28.09.1979, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакології НФаУ.

Google Scholar

Orcid

Scopus

Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2001), Національний фармацевтичний університет (2005), в якому працює з 2001 року: старший лаборант (2001-2004), молодший науковий співробітник (2005), асистент (2005-2010), аспірант (2006-2009), доцент (з 2011), докторант (2011-2014) кафедри фармакології. На кафедрі виконувала обов’язки завуча заочного відділення (2011-2012), відповідальної за виховну роботу, куратор групи (2015-2017). Нині відповідає за курс дисципліни «Побічна дія ліків».
Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з фармакології, побічної дії ліків; співавтор навчальних посібників «Побочное действие лекарств» (2010), «Врачебная рецептура» (2002), «Фармакология в вопросах и ответах»: учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине «Фармакология» (2008, 2009, 2010, 2012), «Фармакологія наочно – (фармакологія в таблицях схемах і малюнках): навч. посіб навчальних» (2015), «Фармакология : руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов» (2015), програм з дисциплін «Основи раціонального використання ліків» (2008) та «Побічна дія ліків», у т.ч. розробка дистанційного курсу (2015-2016).

Науково-дослідна робота: пошук та створення препаратів для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри та ран, у т.ч. нанопрепаратів.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі з амікацином для лікування ранового процесу» зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія» (науковий керівник: д. мед. н., проф. Дроговоз С.М.).

У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Експериментальне обґрунтування створення м’яких лікарських форм із керамідами для лікування запальних захворювань шкіри та ранового процесу» зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія» (наукові консультанти: д. фарм. н., проф. Ляпунов М.О.,  д. мед. н., проф. Дроговоз С.М.).

Cпівавтор 4 лікарських препаратів («Інфларакс», «Пантекрем», «Комфодер К», «Стерокорт»), що виробляються  промисловістю України та РФ.

Автор та співавтор 170 наукових та навчально-методичних праць, серед них 2 підручника, 9 навчальних посібників, 4 патенти (у т.ч. 2 патенти на винахід), 4 інформаційні листи, 2 методичних рекомендацій, 70 статей.     Громадська діяльність. Член Міжнародної асоціації фармакологів та Асоціації фармакологів України. Член державної екзаменаційної комісії з фахових дисциплін (2010-2013). Нагороджена почесною грамотою НФаУ. Підготувала двох наукових магістрантів та кандидата фармацевтичних наук.

Print Friendly, PDF & Email