Науково-практична конференція

ЗВІТ

про проведення  науково-практичної конференції

з міжнародною участю та школою молодих вчених

«Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів

та водно-сольового обміну»

  1-3 жовтня 2014 р. у НФаУ проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну». Конференція зареєстрована Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації (посвідчення № 822 від 03.12.2013 р.). Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. На відкритті конференції з вітальним словом виступили проректор НФаУ з наукової роботи проф. С.М. Коваленко, заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Головіна О.О., доцент кафедри фармакології  Іванівської державної медичної академії (Росія) Назаренко О.А., зав. кафедри фармакогнозії ТДМУ проф. С.М. Марчишин. На конференції відбулися: Перше пленарне засідання  – 4 доповіді  (1 жовтня); Секційне засідання №1 «Експериментальна фізіологія та патологія нирок, водно-сольового обміну і передміхурової залози»5 доповідей (1 жовтня); Секційне засідання №2 «Експериментальна та клінічна фармакологія нирок, водно-сольового обміну та сечовивідних шляхів»9 доповідей (1 жовтня); Школа молодих вчених5 лекцій (2 жовтня); Секційне засідання №3 «Фітофармакологія та фітотерапія в нефрології та урології»10 доповідей (2 жовтня); Секційне засідання №4 «Сучасна нефрологія та урологія: клінічні та фармакоекономічні аспекти»7 доповідей (2 жовтня); Постерна сесія11 доповідей (3 жовтня); Друге пленарне засідання4 доповіді (3 жовтня). На засіданнях розглянуто сучасний стан досліджень функціонального стану нирок та водно-сольового обміну, питання дії лікарських засобів на функцію нирок та сечовивідних шляхів за умов норми та патологічних станів, запропоновано рекомендації щодо раціонального застосування лікарських засобів з нефротропними ефектами та намічено перспективи подальших досліджень і впровадження нефротропних і простатопротекторних лікарських препаратів у практику. На засіданні школи молодих вчених (2 жовтня) прочитано лекції майстер-класу, які викликали великий інтерес аудиторії, у тому числі аспірантів, магістрантів і студентів, яких загалом було понад 150. На заключному засіданні ухвалено резолюцію конференції. За результатами роботи учасники конференції дійшли висновку щодо необхідності включення в навчальні програми підготовки спеціалістів медицини і фармації елективного курсу з хронофармакології та хронопатології,  зокрема органів сечовидільної системи. До конференції видано 2 тематичні номери «Українського біофармацевтичного журналу» (№№ 4 і 5 за 2014 р.), де опубліковано 28 статей, збірник тез доповідей (48 публікацій), а також монографію «Лекарственные растения,  почки и обмен мочевой  кислоты» (С.Ю. Штрыголь, О.В. Товчига, О.О. Койро, С.И. Степанова, Х.: Титул, 2014, 424 с.). Надіслано 64 публікації з ВНЗ та наукових установ України, у тому числі 33 – від науковців НФаУ, 31 – з інших установ України), а також 20 публікацій із Росії. Співорганізаторами науково-практичної конференції виступили визнані в Україні та світі дослідники у галузі патофізіології нирок професор Гоженко А. І. (Інститут медицини транспорту МОЗ України) та фармакології нирок професор Заморський І. І. (БДМУ). Представили матеріали та взяли участь у конференції відомі вчені — член-кореспондент НАН  і НАМН України проф. Чекман І.С. (НМУ ім. О. О. Богомольця), відомі у світі дослідники водно-сольового обміну, нирок та сечовивідних шляхів проф. Маслова Н.Ф. (ДНЦЛЗ), проф. Россіхін В.В. (ХМАПО), д.м.н. Шамраєв С.М. (ДонНМУ), проф. Дроговоз С.М., проф. Доброва В.Є., проф. Зайченко Г.В. (НФаУ), проф. Волощук Н.І. (ВНМУ ім. М.І. Пирогова), проф. Весніна Л.Е. (УМСА), проф. Марчишин С.М. (ТДМУ ім. Г.Я. Горбачевського), проф. Подплетня О.А. (ДДМА), проф. Брін В.Б. (Північно-Осетинська державна медична академія, Владикавказ, Росія), проф. Дубіщев О.В. (Самарський державний медичний університет, Росія), проф. Покровський М.В. (Бєлгородський державний національний дослідницький університет, Росія), проф. Горанський А.І. (Карельська державна педагогічна академія, Петрозаводськ, Росія), проф. Айзман Р.І. (Новосибірський державний педагогічний університет) та інші. У роботі конференції взяли участь 143 фахівця практичної медицини та фармації, а також професори та викладачі ВНЗ з практично всіх регіонів України (Київ, Харків, Чернівці, Вінниця, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Полтава, Тернопіль, Луганськ), у тому числі з Харкова та Харківської області — нефрологи, урологи, андрологи, кардіологи, педіатри, лікарі загальної практики/сімейної медицини, організатори охорони здоров’я, технологи та інші спеціалісти. Роботу конференції висвітив журнал «Український медичний часопис». На конференції проводився конкурс робіт молодих науковців. За результатами конкурсу 3 жовтня на другому пленарному засіданні визначено найкращі доповіді трьох молодих науковців (канд. фарм. наук О.В. Товчига, НФаУ; канд. фарм. наук О.О. Койро, НФаУ; аспірант В.Г. Зеленюк, БДМУ), яких було нагороджено цінними призами. Всі учасники конференції, у тому числі представники практичної медицини і фармації, отримали сертифікати, в яких зазначено основні наукові напрями та загальний обсяг конференції у годинах (18 годин). Учасники конференції, відмітивши її високий науковий рівень і особливу користь школи молодих вчених, визнали за доцільне регулярне проведення подібних конференцій за участі фахівців як фундаментальної, так і клінічної медицини, що сприятиме кращій координації, зростанню рівня наукових досліджень у нефрології та наданню належної медичної допомоги хворим на патологію нирок та сечовивідних шляхів. У рамках культурної програми конференції 1 жовтня відбулася товариська вечеря і концерт студентських художніх колективів НФаУ, організований силами культурного центру (керівник О.П. Москаленко), 2 жовтня – відвідування оперної вистави «Іоланта» (ХНАТОБ), 3 жовтня – екскурсія по м. Харків. Оргкомітет, який очолював ректор НФаУ, член-кор. НАН України, професор В.П. Черних, відмічає високій рівень організації конференції і велику підготовчу роботу колективу кафедри фармакології та інших підрозділів НФаУ. Заступник голови оргкомітету зав. кафедри фармакології, д.м.н., професор                                                                    С.Ю. Штриголь

Print Friendly, PDF & Email