ШТРИГОЛЬ Сергій Юрійович

Shtrigol-Sergey-Yurievich-200x300ШТРИГОЛЬ Сергій Юрійович (14.08.1963, м. Полтава) – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та фармакотерапії НФаУ, заслужений професор НФаУ.

Google Scholar

Orcid

Scopus, h-індекс = 4.

Закінчив з відзнакою лікувальний факультет Іванівського державного медичного інституту (1986), аспірантуру з фармакології (1990). Отримав учене звання професора РФ (2000) та професора України (2007). Працював: асистент (1990-1993), доцент (1993-1996), завідувач (1996-2002) кафедри фармакології з клінічною фармакологією Іванівського державного медичного інституту; одночасно – заступник декана (1995-1999) педіатричного факультету; декан (2000-2002) факультету додаткової професійної освіти.

У НФаУ працює: професор (2002-2003) кафедри фармакології, професор (2003-2004) кафедри фармацевтичної технології й клінічної фармації, завідувач (2004-2007) кафедри клінічної фармакології та фітотерапії, професор (2008-2011) кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ; завідувач (з 2011) кафедри фармакології;  декан факультету післядипломної освіти (2004-2005).

Навчально-методична робота. Читає лекції з фармакології для вітчизняних та іноземних студентів (англійською мовою), під час роботи в ІПКСФ – з клінічної фармакології, клінічної фармації, фармацевтичної опіки для інтернів, фармацевтів, провізорів, лікарів. Автор та співавтор понад 10 підручників і навчальних посібників з фармакології та клінічної фармакології, лікарської токсикології, у тому числі «Фармакология с клинической фармакологией» (2002), «Вегетотропные средства» (1999, 2003), «Общая рецептура» (2001), «Самостоятельная работа студентов по фармакологии» (2002, 2003), «Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 3-го курса» (2003), «Самостійна робота студентів з фармакології» (2004), «Збірник тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2006), «Збірник тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності «Клінічна фармація» (2008), «General prescription» (2012), «Фармакология в помощь студенту, провизору, врачу» (2012), «Лекарственная токсикология» (2015), «Хронофармакология» (у видавництві); 3 монографій: «Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах» (2007), «Лекарственные растения и обмен мочевой кислоты» (2014), «Віхи історії» до 90-річчя кафедри фармакології НФаУ (2014) ; типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури). Досвід викладання фармакології як на переддипломному, так і на післядипломному етапі узагальнено в численних публікаціях методичного спрямування. Регулярно читає лекції майстер-класу. Започаткував проведення олімпіади з фармакології для англомовних студентів НФаУ. Запровадив новий метод організації навчального процесу – оригінальну фотоколекцію лікарських препаратів, ініціював записи відеолекцій з фармакології (розміщені в Інтернеті у вільному доступі), навчальних відеофільмів із дослідами з фармакології. Брав участь в організації науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармакологія, фізіологія й патологія нирок» (2012р., Чернівці), організував конференцію зі школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія та патологія нирок, водно-сольового обміну, сечовивідних шляхів» (Харків, 2014). У 2013 р. відвідав 2 університети в Ізраїлі з обміну досвідом навчальної та наукової роботи.

Науково-дослідна робота: фармакологія, клінічна фармакологія ї фізіологія нирок, водно-сольового обміну, системного та мозкового кровообігу, пошук нових нейротропних препаратів і дослідження механізмів їх дії на гомеостатичну та видільну функції нирок. Ще під час навчання в інституті займався науковою роботою на кафедрах біології, біохімії, нормальної фізіології, фармакології. Захистив кандидатську дисертацію «Порівняльне вивчення протинабрякової ефективності нової сільзамінюючої суміші при експериментальній недостатності кровообігу» (1989) та докторську – «Дослідження модуляції фармакологічних ефектів при різних сольових режимах» (2000), переатестував її в 2006 році. Ця робота започаткувала новий напрям у фармакології та клінічній фармакології – визначення впливу рівня споживання мінеральних солей на фармакодинаміку лікарських препаратів різного профілю дії (діуретики, гіпо- та гіпертензивні, цереброваскулярні засоби, про- та антиконвульсанти, транквілізатори, антидепресанти), що є важливим для підвищення ефективності фармакотерапії. Розробляє оригінальний седативний препарат пустирнику «Леосед» у капсулах, що впроваджується у виробництво.

Автор та співавтор близько 900 наукових і навчально-методичних праць, серед яких – понад 90 авторських свідоцтва і патенти СРСР, України та РФ, 15 інформаційних листів Укрмедпатентінформу, 5 методичних рекомендацій, понад 450 статей, опублікованих в Україні, Канаді, Швейцарії, ФРН, Словаччині, Індії, Ізраїлі, Китаї, ОАЕ, Таланді, Болгарії, Румунії, Росії, Білорусі, 41 статті у Фармацевтичній енциклопедії, понад 250 тез доповідей. Член редакційної ради Фармацевтичної енциклопедії (2005, 2010) з клінічної фармації, фармакології, фармацевтичної опіки, низки наукових журналів, член  спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія, апробаційної ради з фармакології. Підготував 3 докторів фармацевтичних наук, 19 кандидатів медичних та фармацевтичних наук; є науковим консультантом з виконання 2 докторських дисертаційних робіт та науковим керівником 3 аспірантів, здійснює консультативну допомогу у пошукових дослідженнях 5 здобувачів. Керівник теми НФаУ з розробки препарату антимікробної та ранозагоювальної дії з наносріблом (2015-2016). У 2013-2015 рр. завідував Центральною науково-дослідною лабораторією НФаУ. У 2020-2022 рр. є керівником фундаментального наукового дослідження “Обґрунтування вдосконалення лікування поліфармакорезистентної епілепсії шляхом комбінованого використання класичних антиконвульсантів з іншими препаратами”, яке фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.  
Громадська діяльність. Активно здійснює профорієнтаційну роботу. Е головою регіонального відділення Асоціації фармакологів України по Харківській, Сумскькій і Чернігівській областях. Надає консультативну допомогу численним фахівцям фармації та медицини. Постійно звертається до широкого загалу читачів зі сторінок спеціалізованих видань та ЗМІ з питань удосконалення фармакотерапії, фармакоекономічних аспектів використання ліків. Виступає на телебаченні України (2015, 2019), у пресі. Здійснює виховну роботу серед студентів та науковців НФаУ.
Нагороди. Почесна грамота МОЗ України (2011). Подяка Командувача Національної гвардії України (2019).

Print Friendly, PDF & Email