ЖАБОТИНСЬКА Наталія Володимирівна

ЖАБОТИНСЬКА Наталія Володимирівна

ЖАБОТИНСЬКА Наталія Володимирівна (26.08.1976, м. Харків) – кандидат медичних наук (2006), доцент кафедри фармакології та фармакотерапії НФаУ (2012).

Google Scholar, h-індекс=2

Orcid

Scopus

Web of Science, h-індекс=1

Закінчила: Харківський державний медичний університет (1999 р., спеціальність: «Лікувальна справа», кваліфікація: лікар). В 2017 році закінчила УІПА, здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація – викладача університетів та вищих навчальних закладів. В 2019 році отримала сертифікат рівня В2 з англійської мови.

Працювала: лікар – інтерн терапевтичного відділення №2 ТМО Дзержинського району (1999), ургентний лікар –терапевт терапевтичного відділення №2 ТМО Дзержинського району (2000), лікар-терапевт приймального відділення (2000- 2003); навчання в клінічній ординатурі на кафедрі терапії й нефрології Харківського державного медичного університету (2003); лікар Інституту озонотерапії та медобладнання (2003–2004); лікар–терапевт ургентної допомоги КЗОЗ Міської клінічної лікарні № 26 (2005); асистент (2005–2012), доцент (з 2012) кафедри фармакотерапії НФаУ. Доцент кафедри фармакології та фармакотерапії (з 2020 року).

Навчально-методична робота: читає лекції проводить заняття з освітніх компонент «Фармакотерапія з фармакокінетикою», «Pharmacotherapy with Рharmacokinetics», «Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою», «Prehospital First Aid and Orientation Medical Intership», «Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням», «Основи кардіології та пульмонології», «Військова підготовка», «Військова підготовка та організація медичного забезпечення військ», «Медицина надзвичайних ситуацій з основами тактичної медицини», «Спортивна медицина». Співавтор 1 підручника, 8 навчальних посібників (1 – англійською), 4 практикумів, 47 науково-методичних рекомендацій, розробник і тьютор дистанційного курсу «Військова підготовка», розробник НМКД для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 222 Медицина; розробник НМКД для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія за освітньою програмою Фізична терапія на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Керувала роботою 24 студентів-учасників СНТ кафедри, керувала підготовкою до захисту кваліфікаційних робіт 8 здобувачів вищої освіти.

Науково-дослідна робота. Напрями наукових досліджень: стан морфо-функціональних характеристик, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих на хронічну серцеву недостатність, гіпертонічну хворобу і гломерулонефрит. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Запальні цитокінові механізми та імунологічні аспекти порушень ліпідного обміну при симптоматичній артеріальній гіпертензії» (2006).

Має 297 наукових публікацій. Співавтор 33 статей (у т.ч. 3 Scopus, 2 Web of science, 10 – англійською), 4 монографій (англійською), 136 тез доповідей (з них 37 – англійською), співавтор 41 авторського свідоцтва, членкіня групи з акредитації спеціальностей 226 Фармація, освітніх програм Фармація та Технології фармацевтичних препаратів; 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я, членкіня проєктної групи для започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я  на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньою програмою Фізична терапія.

Лікувальна робота. Лікар-терапевт вищої категорії (атестована МОЗ України в 2018 році). 

Громадська діяльність. Виконує обов’язки завуча кафедри. Є дійсною членкинею ВГО «Асоціація фармакологів України», ГО «Всеукраїнська асоціація донорства крові та трансфузійної допомоги», ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», ГО «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

Нагороди. Нагороджена Дипломами IІІ ступеня (2019) та ІІ ступеня (2020) в номінації «Кращий кандидат наук НФаУ», Подякою НФаУ за значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців (2019), Подякою від Харківської обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки та освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки (2020), співавторка навчального посібника «Фармакотерапія з фармакокінетикою», який посів ІІІ місце в номінації «Кращий навчальний посібник» (2020), Подякою НФаУ за активну участь, професіоналізм в організації проведення першого загально університетського Квест-фесту «Однокурсник-2021» (2021). 

Print Friendly, PDF & Email