Загальна інформація

Кафедра фармакології та фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, відомого в Україні та за її межами провідного закладу фармацевтичної освіти і науки, заснована у 1924 р. За майже 90 р. свого життя кафедра фармакології стала визнаним центром наукової та методичної роботи, створення нових лікарських препаратів. Вона є опорною кафедрою – методичним центром викладання фармакології у 17 вищих навчальних закладах України, де готують майбутніх провізорів.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Фармакологія”, “Фармакологія біотехнологічних препаратів”, “Фармакологія та медична рецептура”, “Побічна дія ліків” та “Основи раціонального використання ліків” та “Фармакотерапія з фармакокінетикою”, “Перша долікарська допомога”, “Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою”, “Військова підготовка”, “Внутрішні та хірургічні хвороби”, “Основи кардіології та пульмонології”.

Загальна інформація
Завідувач кафедри – д. мед. н., проф. Штриголь Сергій Юрійович 
Загальна інформація
Педагогічний склад кафедри фармакології та фармакотерапії

 

 

На теперішній час на кафедрі працюють 8 докторів та 18 кандидатів медичних, фармацевтичних і біологічних наук. 100% викладачів мають науковий ступінь. Активно функціонують наукове студентське товариство, аспірантура та докторантура. Співробітниками кафедри та під їх керівництвом або за консультування захищено близько 20 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій, триває виконання дисертаційних досліджень громадянами України та інших держав.

Print Friendly, PDF & Email