ЩОКІНА Катерина Геннадіївна

Щокіна Катерина ГеннадіївнаЩОКІНА Катерина Геннадіївна (07.03.1964 р., м.Харків) – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакології та фармакотерапії НФаУ.
Google Scholar
Orcid
Закінчила у 1987 р. Харківський політехнічний інститут, у 2002 р. – Національну фармацевтичну академію України.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Експериментальне обгрунтування раціонального вибору сучасних і перспективних препаратів з протизапальною дією». У 2010 р. отримала вчене звання доцента. У 2011 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему «Органотропність ефекти рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (експериментальне дослідження)». У 2013 р. отримала звання професора.

Основні наукові напрямки: фармакокореція запалення, імунологія, простатопротекція, церебропротекція. Є співавтором понад 250 наукових публікацій, в т.ч. 3 підручників з фармакології, 1 монографії, 13 патентів. Під керівництвом Щокіної К.Г. захищено 3 кандидатських дисертаційних роботи.

Протягом 20 років є вченим секретарем Експертної Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та АМН України, є членом вченої ради за спеціальністю Д. 64.605.03, обіймає посаду заступника голови апробаційної вченої ради за спеціальністю Д. 64.605.03.

Щокіна К.Г. вільно володіє англійською мовою. У 2016 році проходила стажування в Німеччині, в міжнародному університеті Шиллера (м Гейдельберг).

Print Friendly, PDF & Email